رول آپ PDF چاپ نامه الکترونیک

رول آپ :

 

رول آپ یا همان استند رول آپ نوعی استند است که در آن متریال چاپی که عموما پلات لمینت ، کنواس یا سینتاتک می باشد

داخل یک قوطی آلومینیومی با یک فنر جمع شده و در نتیجه برپایی ، حمل و نقل و نگه داری آنرا فوق العاده آسان می کند .

 

رول آپ

 

رول آپ ها انواع گوناگونی دارد ولی بصورت کلی به دو دسته :

1 - رول آپ ثابت

2 - رول آپ گردان(رول آپ موتور دار)

تقسیم می گردد که هر کدام از دو دسته هم به دو شکل یک طرفه و دو طرفه وجود دارد . در بالا چند نمونه از رول آپ هایی

که بیشتر مورد استفاده قرار میگیرند را در شکل مشاهده می فرمایید که به ترتیب از چپ به راست :

1 - رول آپ ساده یکطرفه

2 - رول آپ آویز گردات

3 - رول آپ گردان یکطرفه

4 - رول آپ گردان دو طرفه

5 - رول آپ گردان دو طرفه با هالوژن

استند رول آپ استفاده ایندور یا فضای داخلی داشته و برای فضای بیرونی و سرباز خیلی مناسب نیست ، پلات لمینت یه

علت خاصیت ضد آب و ضد پاره شوندگی که دارد بیشترین طرفدار را در متریال های مورد استفاده رول آپ دارد .