استند PDF چاپ نامه الکترونیک

استند :


استند به جرات پر استفاده ترین سازه نمایشگاهی می باشد که در زمینه اطلاع رسانی و تبلیغات کاملا در تمامی

سطوح جامعه جای خود را باز کرده است . سادگی استفاده و ارزان بودن بی شک از دلایلی بوده که باعث رایج شدن

اسفاده از این سازه نماشگاهی شده است .

 

استند