سربرگ-و-پاکت PDF چاپ نامه الکترونیک

 

چاپ سربرگ و پاکت :

چاپ دیجیتال سربرگ و پاكت يكي ديگر از خدماتي است كه به لطف چاپ ديجيتال ممكن شده است .در چاپ

کارت دعوت و کارت تبریک به تعداد پایین چاپ پاکت در سایز های متفاوت 10x15 ، 13x18 ، A5 ، A4 و ... بسیار

مورد نیاز است . چاپ سربرگ هم در سایز های متفاوت برای کارهای فوری در زمان کمتر از یک ساعت از دیگر

امکانات چاپ دیجیتال است .

 

 

نوع / تعداد 100 200 500 1000
سربرگ 28000 52000 130.000 220.000
پاکت A4 60000 120000 250000

 

پاکت متفرقه
55000

110000

230000