تراکت و سربرگ PDF چاپ نامه الکترونیک

تراکت و سربرگ :

چاپ تراکت و چاپ سربرگ در سایز های مختلف یکی دیگر از خدماتی است که در فرم عمومی چاپ افست

در چاپ نقشینه امین انجام می پذیرد .

 

تراكت و سربرگ

تحریر 80 گرم 5000 عدد گلاسه 135 گرم 2000 عدد
سایز یکرو دورو یکرو دورو
A6 85.000 90.000 80.000 85.000
A5 125.000 140.000 120.000 135.000
A4 20x29 190.000 215.000 180.000 205.000
A4 21x29.7 200.000 230.000 185.000 215.000
A4 20x29 - گرم 300 + یووی+1000عدد 250.000 285.000
تراکت A5 تیراژ 5000 عدد - 135 گرم گلاسه 185.000 195.000
تراکت A4 تیراژ 5000 عدد - 135 گرم گلاسه 315.000 340.000