چاپ بنر PDF چاپ نامه الکترونیک

چاپ فضاي خارجي :

چاپ Outdoor يا چاپ فضاي خارجي به چاپ هاي گفته مي شود در فضاي شهري در فاصله هاي دور ديده مي

شوند . در اين گونه چاپ (dpi) يا همان تراكم نقاط چاپي به علت بعد فاصله اهميت زيادي نداشته و فقط

پوشش رنگي مناسب و خاصيت UV (ضد اشعه خورشيد) آن داراي اهميت مي باشد .

چاپ بيلبورد هاي تبليغاتي , چاپ تابلوهاي فلكسي , پوستر ، استند و بسياري ديگر تبليغات محيطي شهري

بوسيله اين چاپ انجام مي پذيرد .


جنس / متراژ 20 50 100 500 1000
بنر 7000 6000 5500 5000 4800
فلكس 20000 18000 17000 16000 14000
استيكر

20000

18000 17000 16000 14000
مش 20000 18000 17000 16000 14000
آخرین به روز رسانی در چهارشنبه ۰۶ اسفند ۱۳۹۳ ساعت ۱۷:۳۵