چاپ فلکس PDF چاپ نامه الکترونیک
نوشته شده توسط Administrator   
يكشنبه ۲۳ مرداد ۱۳۹۰ ساعت ۱۸:۳۰

چاپ فضاي خارجي :

چاپ Outdoor يا چاپ فضاي خارجي به چاپ هاي گفته مي شود در فضاي شهري در فاصله هاي دور ديده مي

شوند . در اين گونه چاپ (dpi) يا همان تراكم نقاط چاپي به علت بعد فاصله اهميت زيادي نداشته و فقط

پوشش رنگي مناسب و خاصيت UV (ضد اشعه خورشيد) آن داراي اهميت مي باشد .

چاپ بيلبورد هاي تبليغاتي , چاپ تابلوهاي فلكسي , پوستر استند و بسياري ديگر تبليغات محيطي شهري

بوسيله اين چاپ انجام مي پذيرد .


جنس / متراژ 20 50 100 500 1000
بنر 5000 4000 3500 3000 2500
فلكس 11000 10000 9000 8000 7000
استيكر 14000 14000 12000 12000 10000
مش 15000 15000 13000 13000 12000

آخرین به روز رسانی در يكشنبه ۲۱ مهر ۱۳۹۲ ساعت ۱۳:۰۹